TEATR REDUTA ŚLĄSKA

Kalejdoskop bajek

Dom otwarty

Wspomnienie
z Przedmieścia

Tragedia prześlicznej Ulijanki
i dojrzałego Edmunda

Utopcowe opowieści

Stary Klamor w Dziadkowym Szranku

Rajzentasza

Ulijanka