TEATR REDUTA ŚLĄSKA

"Teatr tworzyło kilka rodzin. Wszyscy się przyjaźniliśmy. W spektaklach grały różne pokolenia, począwszy od dziadków, rodziców i dzieci. Myślę, że dlatego przetrwaliśmy tak długo, bo mieliśmy ze sobą szczególną więź."
 

Tadeusz Michalak

 

 

Swoje początki amatorski Teatr Ludowy Reduta Śląska datuje na rok 1933. Grupę tworzyli pasjonaci, absolwenci śląskich szkół, ludzie różnych zawodów, których celem było propagowanie kultury, teatru, a co najważniejsze języka polskiego.

 

Poświęcając swój wolny czas robili to zupełnie bezinteresownie, dlatego też bilety na wystawiane przedstawienia były tanie,
a widzowie zawsze dopisywali. Mimo, że aktorami byli amatorzy, do realizacji spektakli teatralnych angażowali fachowców
z dziedziny muzyki, scenografii czy reżyserii, dzięki którym wszystkie wystawiane sztuki były na bardzo wysokim poziomie.  
W ciągu całej działalności Reduty przez teatr przewinęło się kilkaset osób, którzy byli przyjaciółmi i po pewnym czasie stali się jedną wielką rodziną.

Na początku swojej działalności redutowcy spotykali się w Domu Kultury Huty Kościuszko, który był opiekunem i  głównym patronem zespołu. W późniejszym czasie został on przeznaczony do remontu,  w celu otworzenia Teatru Rozrywki – teatru
z prawdziwego zdarzenia. Swoje zajęcia Reduta kontynuowała
w prowizorycznym Domu Kultury na  Paderewskiego w Chorzowie, a premiery (głównie bajki dla dzieci) były wystawiane w sali teatralnej szkoły podstawowej nr 5 oraz na scenie Teatru Miejskiego jeszcze przed jego zamknięciem.

 

Teatr działał z wielkim rozmachem, na przedstawienia przybywali nie tylko mieszkańcy Chorzowa , ale także osoby z ościennych miast. W ciągu pierwszych sześciu lat aktorzy zrealizowali
29 premier, co dawało około pięć nowych sztuk każdego roku.
Po wojnie - do 1995 roku Reduta wystawiła ok. 80 premier. 

W 1995 roku działalność Reduty Śląskiej została zawieszona.

 

Natomiast w roku 2012 z inicjatywy vice prezydenta Chorzowa Wiesława Ciężkowskiego oraz dyrektorki Chorzowskiego Centrum Kultury Jolanty Motyki, odbyło się spotkanie z udziałem Pani Barbary Michalik (jako jednej z najdłuższym stażem członków Reduty) na którym podjęto decyzję o wznowieniu działalności. Do pełnej reaktywacji grupy doszło w marcu 2012 r. 
 

Pierwszym przedstawieniem po tak długiej przerwie była sztuka pt. „Tragedia prześlicznej Ulijanki i dojrzałego Edmunda” autorstwa i reżyserii Mirosława Orzechowskiego, której prapremiera odbyła się 23 lutego 2013 roku.

Historia